Все віддамо заради дітей!
Україна, Закарпатська область, Виноградівський район, смт. Королево, вул. Молодіжна 47

   Виходячи з того, що гра є найважливішою самостійною діяльністю дітей дошкільного віку, педагогічний колектив велику увагу приділяє організації ігрової діяльності, створенню умов для різних її видів. В кожній віковій групі, відповідно вимог програми, обладнано ігрові зони. Всі групи забезпечені наборами великого та настільного будівельного матеріалу, конструкторами. В групах є зони сюжетно-рольових, настільно-друкованих, театралізованих ігор. Відповідно віку дітей та вимог програми вихователями виготовлені дидактичні та розвиваючі ігри.
   Ігрова діяльність планується і проводиться щоденно на протязі дня.
   Всі вихователі майстерно вміють поєднувати вплив на розвиток гри, здійснювати виконання засобами гри навчально-виховних завдань і одночасно зберігати притаманні грі властивості.
   Компетентність дітей в ігровій діяльності відповідає віку дітей та вимогам програми.
   В молодшій групі, діти добре володіють діями з сюжетно-образними іграшками, застосовують предмети-замінники, самостійно підбирають іграшки відповідно ігрового задуму. При допомозі дорослих створюють різні споруди з будівельного матеріалу та використовують їх в сюжетно-рольових іграх.

   В середній групі діти вміють обирати гру, добирати іграшки згідно власного задуму, творчо застосовувати знання про навколишнє в різних іграх.

   В старшій групі діти вміють організовувати самостійно різні види ігор: обрати тему гри, створювати предметно-ігрове середовище, розподіляти ролі, виконувати ігрові дії, використовуючи вміння, набуті під час різних видів діяльності.
   Рівень сформованості ігрового партнерства також відповідає віку дітей. В молодших групах діти граються невеличкими групами (2-3, 3-4 дітей), доброзичливо відносяться одне до одного, дотримуються елементарних правил спільної гри ( діляться іграшками, по черзі виконують дії). В середніх групах діти організовуються для гри у більші ігрові мікро-групи (до 5 дітей). Діти більш самостійні у виборі партнера гри, в доборі іграшок, предметів-замінників. У спілкуванні з партнерами в грі виявляють увагу, дотримуються послідовності спільних дій. В старших групах діти вже об’єднуються в макроігрові групи на основі спільного задуму, дотримуються правил поведінки, зумовлених ігровим задумом, творчо поєднують сюжети різних ігор.
   Організація ігор-інсценівок, театралізації та драматизації у Благодійний греко-католицький дитячий садок «Назарет» спрямоване на стимулювання дитячої творчості, відтворення ігрових образів, підтримання у дітей вигадки, фантазії, удосконалення інтонаційної виразності мовлення. Цьому сприяють наявність і використання в усіх вікових групах різних видів театрів, залучення дітей до організації і проведення лялькових вистав, драматизації казок, театралізації.
   Вихователі спонукають дітей до самостійного придумування та розігрування казок, удосконалюють вміння розігрувати постановки, творче ставитись до самостійного створення та добору необхідної атрибутики, розміщення декорацій та реквізитів. Діти за допомогою вихователів оволоділи способами водіння ляльок в театрах різних видів – рукавички, пальчикового, тіньового, ляльок-маріонеток.
   Велика увага у Благодійний греко-католицький дитячий садок «Назарет» приділяється проведенню українських народних, хороводних та календарно-обрядних ігор. Вихователі знайомлять дітей з народними звичаями, спонукають до вільного використання примовок, закличок, мирилок, лічилок, збагачують запас скоромовок у дитячому мовленні, збуджують бажання чітко промовляти скоромовки, знайомлять з українськими народними загадками.
   В процесі підготовки і проведення хороводів і ігор збагачується словниковий запас дітей, виразність мови, удосконалюється діалогічне мовлення, розвивається пластика.